ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΝΑΠΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο σκελετός αποτελείται από προφίλ τύπου C κομμένα επί παραγγελία για την εύκολη συναρμολόγησή τους με βίδες. Χάρη στο χαμηλό βάρος τουςόλα τα εξαρτήματα μπορούν να μεταφερθούν εύκολα από το προσωπικό. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται δραστικά ο χρόνος εγκατάστασης.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Οι ράβδοι καταλαμβάνουν πολύ μικρό χώρο, μειώνοντας έτσι τα κόστη μεταφοράς.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τα προφίλ του σκελετού είναι κατασκευασμένα από ατσάλι προγαλβανισμένο ή γαλβανισμένο εν θερμώ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1461:2009, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου. Οι βίδες που χρησιμοποιούνται για την συναρμολόγηση του σκελετού φέρουν αντιδιαβρωτική επίστρωση Dacromet ή είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.
Επειδή δεν είναι αναγκαίο να γίνουν οπές ή τομές στο έργο, διευκολύνονται οι εργασίες συναρμολόγησης και αποφευγονται τυχόν κίνδυνοι διάβρωσης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ
Οι βάσεις είναι σχεδιασμένες για εγκατάσταση πάνω σε προφιλ εισηγμένα απευθείας στο έδαφος, αν και, στα μέρη εκείνα όπου αυτό δεν είναι δυνατο εξαιτίας των χαρακτηριστικών του εδάφους, μπορούν να εγκατασταθούν επίσης πάνω σε μικροπασσάλους σκυροδέματος ή πάνω σε βίδες θεμελίωσης mecascrew.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Διαθέτουμε βάσεις στήρηξης μονού ορθοστάτη ικανές να υποστηρίξουν 2 φωτοβολταϊκά πάνελ σε κάθετη διάταξη και μέχρι 3 πάνελ οριζόντια, καθώς και βάσεις διπλού ορθοστάτη που μπορούν να φέρουν 3 πάνελ σε κάθετη διάταξη και μέχρι 6 οριζόντια.
Το εύρος της κλίσης των βάσεων είναι 0˚ μεχρι 45˚.

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΩΝ Φ/Β ΠΑΝΕΛ
Η εγκατάσταση των πάνελ στη βάση γίνεται χρησιμοποιώντας σφικτήρες αλουμινίου. Το σύστημα που έχει σχεδιασθεί επιτρέπει την εγκατάσταση πάνελ οποιουδήποτε τύπου, μια που δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται διατρήσεις στα υλικά.

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Τα προϊόντα μας είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να αντέχουν τα φορτία ανέμου και χιονιού που καθορίζουν οι ισχύοντες κανονισμοί στις περιοχές εγκατάστασεις.

Ποσότητα: