ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΧΑΡΑ / ΣΚΑΛΑ

Ακολούθως επιλέγουμε την κατάλληλη σχάρα/σκάλα για το συνολικό βάρος των καλωδίων που επιλέξαμε στο προηγούμενο βήμα. Η ικανότητα φόρτισης των σχαρών/σκαλών φαίνεται στα διαγράματα φόρτισης σε συνάρτηση με τηναπόσταση στήριξης. Τα διαγράμματα φόρτισης προκύπτουν απο δοκιμές που γινονται στο εργαστήριο δοκιμών της ELVAN, κατα  EN ISO 61537.

Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα φόρτισης μιας σχάρας/σκάλας καλωδίων είναι:

  1. Απόσταση στηρίξεως
  2. Πλευρικό ύψος και
  3. Πάχος Υλικών 

Συνιστούμε ιδιαιτέρως, σε κάθε σχεδιασμό, η απόσταση των στηρίξεων να μην υπερβαίνει το 1,5 μέτρο.