ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΒΥΣΜΑΤΟΣ

Η επιτρεπόμενη φόρτιση κάθε στηρίγματος εξαρτάται και απο την ικανότητα των βυσμάτων  να στηρίξουν/αναρτήσουν το ανάλογο βάρος.

 

Ανάρτηση απ'την οροφή με ντίζα              Βύσμα Hammerset

 

Οροφή ή τοίχος απο σκυρόδεμα             Βύσμα Βαρέος τύπου

 

Μεταλλικά κτίρια                                        Γωνίες στηρίξης