ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ

Τα στηρίγματα των σχαρών/σκαλών καλωδίων ξεκινούν απο ελαφρού τύπου και φτάνουν μέχρι υπερ-βαρέος τύπου. Κατα σειράν:

  1. Κεντρικές αναρτήσεις
  2. Αναρτήσεις απο οροφή, με τη χρήση ντιζών και προφιλ
  3. Πρόβολοι ELVO 
  4. Προφίλ U 50X30X1.5 mm
  5. Προφίλ I-80 
  6. Προφίλ U 70X50X4 mm