ΠΟΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ: για καλώδια χαμηλής τάσης και καλώδια ισχύος.

ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ: για καλώδια ισχύος μεγάλων διατομών, όπου απαιτείται καλή απαγωγή θερμότητας.

ΣΚΑΛΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ: για καλώδια μεγάλων διατομών, όπου έχουμε μεγάλες αποστάσεις στηρίξεως.

ΔΙΚΤΥΩΤΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ: για καλώδια χαμηλής τάσης εντός ψευδοροφής.

ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ: για καλώδια πλοίων.

ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ: για καλώδια τηλεπικοινωνιών, οπτικές ίνες,καλώδια δικτύων υπολογιστών και καλώδια ελέγχου.