ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ; - ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Οι σχάρες καλωδίων,σκάλες καλωδίων,τα στηρίγματα, οι διακλαδώσεις κ.λ.π. παράγονται με διάφορα είδη αντιδιαωρωτικής προστασίας για εγκατάσταση σε διάφορα περιβάλλοντα:

Για εγκατάσταση σε ξηρό εσωτερικό χώρο : προγαλβανισμένη λαμαρίνα κατα ΕΝ 10346 Ένδειξη (PG) στον κατάλογό μας.

 Η προγαλβανισμένη λαμαρίνα παράγεται με το πέρασμα λαμαρίνας ψυχρής εξέλασης μέσα απο λουτρό 450 ºC to 460 ºC. Με αυτό τον τρόπο η λαμαρίνα αποκτά μια επικάλυψη ψευδαργύρου μεταξύ 100 g/m2 and 275 g/m2 και στις δύο πλευρές, που αντιστοιχεί σε ένα πάχος γαλβανίσματος μεταξύ 6,5μm και 21μm. Στα σημεία οπου η προγαλβανισμένη λαμαρίνα τρυπιέται η κόβεται, προστατεύεται χάρις στο φαινόμενο της καθοδικής ηλεκτρόλυσης ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Για εγκατάσταση σε ξηρό εσωτερικό χώρο: ηλεκτρολυτικό γαλβάνισμα μετά την κατασκευή κατα DIN 50961. Ένδειξη (EG) στον κατάλογο μας.

Τα χαλύβδινα είδη μετά την κατασκευή γαλβανίζονται ηλεκτρολυτικά. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για μικρών διαστάσεων αντικείμενα όπως βίδες,παξιμάδια,ντίζες κ.λ.π.. Έτσι τα αντικείμενα επικαλύπτονται με ένα ομοιογενές στρώμα ψευδαργύρου πάχους  2,5μm εως 10μm. Πάνω στα σπειρώματα το πάχος γαλβανίσματος είναι συνήθως μικρότερο απο οτι στις ελεύθερες επιφάνειες. Πρόσθετη προστασία μπορούμε να έχουμε με επιχρωμίωση.

Για εγκατάσταση σε υγρό εσωτερικό χώρο και εξωτερικό χώρο: γαλβάνισμα εν θερμώ μετά την κατασκευή κατα EN ISO 1461. Ένδειξη (DG) στον κατάλογο μας.

Τα είδη παράγονται απο λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης και μετά την κατασκευή εμβαπτίζονται σε θερμό λουτρό ψευδάργυρου θερμοκρασίας 450 ºC εως 460 ºC. Έτσι το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων και όλων των σημείων οπου αυτό έχει τρυπηθεί η κοπεί, επικαλύπτεται με ένα ομοιογενές στρώμα ψευδάργυρου βάρους 350 - 420 g/m2 και απο τις δύο πλευρές on both sides (50 εως 60μm). Τα γαλβανισμένα εν θερμώ μετά την κατασκευή αντικείμενα έχουν πολύ μεγαλύτερη αντοχή στην οξείδωση, σε σύγκριση με τα προγαλβανισμένα είδη και έτσι είναι κατάλληλα για εκατάσταση σε εξωτερικό χώρο.

Για εγκατάσταση σε ιδιαιτέρως διαβρωτικά περιβάλλοντα καθώς και στη βιομηχανία τροφίμων: ανοξείδωτος χάλυβας  (ποιότητος 304 ή 316 – Eυρ. 1.4301 ή 1.4571 αντίστοιχα).

Τα είδη απο ανοξείδωτο χάλυβα διατίθονται κατόπιν παραγγελίας.

Για εγκατάσταση σε ιδιαιτέρως διαβρωτικά περιβάλλοντα, μια επιπλέον αντιδιαβρωτική προστασία απο εποξειδική βαφή μπορεί να εφαρμοστεί πάνω στα γαλβανισμένα εν θερμώ είδη ως εξής:

  • Προετοιμασία επιφάνειας κατα ISO 12944 Part 4.
  • Πρώτο στρώμα: 15 μm. min. (wash primer)
  • Μεσαίο στρώμα: 50 μm. min. εποξειδική βαφή 2 συστατικών κατα MIL-C 82407, B-class spec.
  • Πάνω στρώμα: 75 μm. min. βαφή PVC 2 συστατικών κατα  MIL-C-85285
  • Συνολικό πάχος επικάλυψης περίπου 200 μm.

Διατίθενται όλα τα χρώματα RAL.
Tα είδη με εποξειδική βαφή διτίθενται κατόπιν παραγγελίας.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ

Δεν είναι δυνατόν να δωθεί ακριβής απάντηση στο ερώτημα του αναμενόμενου χρόνου ζωής ενός γαλβανισμένου προϊόντος, καθώς αυτός εξαρτάται απο πάρα πολλούς παράγοντες. Παρ'όλα αυτά εμπειρικά στοιχεία που έχουν συλλεγεί επι δεκαετίες σχετικά με τη μέση απώλεια επίστρωσης ψευδαργύρου σε διάφορα περιβάλλοντα  :

 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να υπολογίσουμε τον αναμενόμενο χρόνο ζωής ενός γαλβανισμένου προιόντος, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο θα τοποθετηθεί.

Σε κάθε περίπτωση συνιστούμε ιδιαίτερα να χρησιμοποιούνται γαλβανισμένα εν θερμώ είδη κατά ΕΝ ISO 1461 σε κάθε εγκατάσταση.