ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Το επόμενο βήμα στον σχεδιασμό του συστήματος μας είναι ο υπολογισμός του συνολικού βάρους των καλωδίων (συμπεριλαμβανομενης μιας πρόβλεψης για τυχόν μελλοντικές προσθήκες).

Παίρνοντας στοιχεία απο τους πίνακες των κατασκευαστών καλωδίων, υπολογίζουμε το συνολικό βάρος των καλωδίων.