ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Για την επιλογή της διάστασης σχάρας/σκάλας για την όδευση των καλωδίων μας, πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε το άρθροισμα των διατομών τους. Με δεδομένο οτι τα καλώδια δεν μπορούν να στρωθούν τέλεια εντός της σχάρας (δεν μπορούν  να είναι πάρα πολύ κοντά και ποτέ δεν είναι εντελώς παράλληλα) δεν είναι αρκετό να βασίσουμε τον υπολογισμό της διατομής του καλωδίου μόνο στη διάμετρό του. Έτσι αντί να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο (πr2), είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο (4r2), Έτσι το άρθροισμα των διατομών των καλωδίων μας TCS προκύπτει απο τον τύπο:

TCS = Σ(4r2)