ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΑΡΑΣ / ΣΚΑΛΑΣ

Η κατάλληλη σχάρα/σκάλα καλωδίων πρέπει να έχει κενό χώρο κατ'ελάχιστον 30%. Έτσι η διατομή της σχάρας/σκάλας  TLS είναι:

TLS = 1,3 X TCS

Έτσι, η κατάλληλη σχάρα/σκάλα έχει:

(Πλάτος x Πλευρικό Ύψος) >= TLS

 

Όπως είναι προφανές υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί πλάτους και πλευρικού ύψους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Για την τελική επιλογή μας καλό είναι να λάβουμε υπ'όψιν μας τα παρακάτω:

  1. Η διάμετρος του μεγαλύτερου καλωδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει  το πλευρικο ύψος της σχαρας/σκάλας.
  2. Όταν διαστασιολογούμε τις διακλαδώσεις (στροφές, ταυ κ.λ.π.) η ακτίνα καμπυλότητας των καλωδίων πρέπει να λαμβάνεται υπ'οψιν.
  3. Για καλώδια ισχύος είναι προτιμότερο να επιλέγουμε φαρδιά και χαμηλή σχάρα/σκάλα καλωδίων.
  4. Για καλώδια data είναι προτιμότερο να επιλέγουμε στενή και ψηλή σχάρα/σκάλα καλωδίων.